நகைச்சுவை: ஜோக்

ஜோக்: ”எந்த ஒரு கூட்டணியும் நம் கட்சியை தங்களுடன் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை என்ற காரணத்தினாலும், அப்படியே சேர்த்துக்கொள்ள முன்வந்தாலும் நாம் கேட்கிற அளவுக்கு தொகுதியை பங்கு தராத காரணத்தினாலும், இனிமேல் நேரடியாகவே எங்களுக்கு, சட்டசபையில் 33.3 சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு செய்யுமாறு, மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்”.

Comments